Încă o șansă pentru animale

Încă o șansă pentru Neamț: Activități de protecția animalelor

și campanii gratuite de sterilizări pentru câini și pisici, cu sau fără stăpân

-un proiect al Asociației CLAUDIA Încă o șansă Piatra-Neamț –

MOTTO: „Haideți să nu mai așteptăm ca lucrurile să se întâmple,

haideți să facem ca lucrurile să se întâmple.”

 

Asociația „CLAUDIA Încă o șansă”, CIF 43670519, este o organizatie non-profit, cu sediul în Piatra-Neamț, cu rază de activitate pe întreg județul Neamț, înființată în luna ianuarie 2021 prin încheierea nr. 200 din 13.01.2021 de la Judecătoria Piatra-Neamț, dosar nr. 209/279/2021.

Asociația „CLAUDIA Încă o șansă” s-a înființat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, fiind o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică.

Asociația a fost constituită din nevoia de a veni în sprijinul comunității și are drept scop protejarea mediului înconjurător, apărarea drepturilor animalelor și stoparea cruzimii față de acestea și, de asemenea, un scop educativ, social, umanitar, economic și de reprezentare în raport cu autoritațile, cu organizații non guvernamentale, cu agenți economici, cu terți.

Titlul proiectului: Încă o șansă pentru Neamț: Activități de protecția animalelor și campanii de sterilizări gratuite pentru câini și pisici, cu sau fără stăpân

Locul desfăşurării proiectului: localitățile din județul Neamț

Durata proiectului: Ianuarie 2021 – perioadă nedeterminată (campanie cu caracter permanent)

Scop: Scopul acestui proiect este promovarea activităților de protecția animalelor în colaborare cu societatea civilă și instituțiile pentru respectarea legislației în domeniu, combaterea cruzimilor împotriva animalelor, combaterea abandonului, combaterea înmulțirii animalelor fără stăpân, câini și pisici, prin campanii permanente de sterilizare gratuită, îmbunătățirea condițiilor din adăposturile publice pentru câini, promovarea adopțiilor câinilor și pisicilor, oferirea unui adăpost pentru un număr limitat de câini și pisici abandonați, asistență medicală pisicilor și câinilor comunitari, bolnavi și/sau răniți accidental sau intenționat, responsabilizarea proprietarilor pentru respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește animalele de companie, îmbunătățirea legislației în domeniu, în special în ceea ce privește situația pisicilor din România.

Obiective:

O1: Educarea populației din județul Neamț referitor la legislația din domeniul protecției animalelor prin campanii de informare

O2: Prevenirea abandonului, a cruzimii împotriva animalelor și a înmulțirii animalelor fără stăpân prin campanii permanente de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu sau fără stăpân din județul Neamț

O3: Îmbunătățirea condițiilor din adăposturile publice de câini fără stăpân prin activități de voluntariat, donații de hrană, promovarea adopțiilor, participarea cu voluntariat și la târguri de adopții

O4: Îmbunătățirea legislației în domeniu și implicare în crearea unei legislații pentru gestionarea pisicilor cu și fără stăpân din România la nivelul Parlamentului.

O5: Încurajarea activităților de voluntariat în domeniul protecției animalelor prin implicarea tinerilor și a unităților școlare

Grupuri ţintă: Proprietarii de câini și pisici din județul Neamț

Beneficiari: Toți locuitorii județului Neamț

Justificarea proiectului:

Conform unui raport privind gestionarea Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), în Neamț sunt înregistrați oficial aproximativ 55.000 câini. Dintre aceștia, mai puțin de 4000 sunt raportați ca fiind sterilizați. Înregistrarea se face pe bază de microcip și introducerea datelor proprietarului în RECS. În RECS apare dacă animalul este vaccinat sau nu, dacă este sterilizat sau nu etc.

Este știut faptul că deși există o lege în vigoare care obligă proprietarii de câini să îi înregistreze în RECS și să îi sterilizeze pe cei de rasă comună sau metișii acestora, în realitate numărul de câini cu stăpân este mult mai mare. Cifra reală este o necunoscută la această oră, deoarece nu s-a efectuat niciun recensământ propriu-zis al animalelor de companie cu stăpân din gospodăriile nemțenilor. Mai mult, rata de sterilizare oficială de doar 8% din totalul câinilor înregistrați arată cât de problematică este situația în Neamț în ceea ce privește lipsa unui control al înmulțirii câinilor. În perioadele cu fătări, aproape în fiecare zi este raportat câte un caz de abandon al puilor prin râuri, prin gropi de gunoi, pe marginea drumurilor sau prin curțile celor care sunt cunoscuți în comunitate că salvează animale.

De asemenea, deși numărul de pisici este foarte mare, în România nu există legislație specifică pentru pisici în ceea ce privește înregistrarea cu microcip și obligativitatea sterilizării pentru cele de rasă comună și metiși. Foarte multe pisici fără stăpân se înmulțesc pe străzi și suferă din această cauză, iar sterilizarea coloniilor de pisici ar reduce considerabil fenomenul.

Deși de 1 deceniu avem o lege care impune controlul populației de câini fără stăpân prin capturare, introducere în adăpost, adopție sau eutanasiere, după caz, în anul 2021 ne confruntăm în continuare în Neamț și în toată țara cu animale pe străzi.

Autoritățile par să nu conștientizeze că această metodă nu dă randament și nu au alocat fonduri pentru abordarea problemei altfel: prin sterilizare și obligarea deținătorilor de animale de companie să intre în legalitate. În unele orașe din țară s-au început aceste demersuri, însă la Neamț lucrurile se mișcă foarte greu.

În aceste sens, Asociația CLAUDIA Încă o șansă își propune ca, din fondurile proprii, dar și cu speranța că autoritățile locale vor aloca fonduri pentru acest scop, să efectueze o campanie cu caracter permanent pentru sterilizarea gratuită a câinilor, dar în special a pisicilor cu și fără stăpân din Neamț, ca un exemplu de bune practici.

Conform PETA, sterilizarea poate face o mare diferență: doar o singură femelă nesterilizată și descendenții ei pot produce 67.000 de căței în doar șase ani. În șase ani, o pisică și puii ei pot produce 66.000 de pisoi.

În România, este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a OUG 155/2001. Nerespectarea acestei norme se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

De asemenea, legea 205/2004 stabilește că deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare pentru adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea tuturor animalelor. Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni. Le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.

Sterilizarea previne stresul și disconfortul pe care le suportă femelele în perioadele de călduri, elimină riscul de cancer uterin și reduce foarte mult riscul de cancer mamar. Castrarea previne cancerul testicular și reduce riscul de cancer de prostată la masculi. Animalele sterilizate sunt mai puțin susceptibile de a contracta boli mortale, contagioase, cum ar fi imunodeficiența și leucemia felinelor, care se răspândesc prin fluidele corporale. De asemenea, puii de câini și de pisici care nu se vor mai naște ca urmare a sterilizării adulților nu vor mai muri în chinuri groaznice din cauza bolilor contagioase precum parvoviroza sau panleucopenia.

Comunitățile locale cheltuiesc milioane de lei din bani publici în fiecare an pentru a face față problemelor pe care le provoacă lipsa de sterilizare. Costul unic al sterilizării este mult mai mic decât cheltuielile pe care le implică adunarea maidanezilor, hrănirea și adăpostirea animalelor abandonate și eutanasia celor pentru care nu se găsesc case.

Prin campanii de sterilizări gratuite, prin voluntariat în adăposturile publice de câini fără stăpân, prin campanii de informare a populației cu privire la legislația în domeniu, fenomenul animalelor abandonate pe domeniul public se poate reduce în mod considerabil, chiar până la dispariție.

Descrierea activităţii proiectului

 1. Campanii cu caracter permanent de sterilizări gratuite pentru câini și pisici, cu sau fără stăpân, în localitățile din județul Neamț
 2. „O zi în adăpost” – activități de voluntariat în adăpostul public de câini fără stăpân din Piatra-Neamț, câte o zi pe săptămână, cu caracter permanent
 3. Campanii de conștientizare și educare cu privire la legislația în domeniu prin intermediul rețelelor de socializare și mass-media
 4. Monitorizare permanentă a zonelor specifice abandonului animalelor, preluarea, cazarea, tratarea și promovarea pentru adopție a câinilor și pisicilor

Rezultatele scontate

Pornind de la informația că „doar o singură femelă nesterilizată și descendenții ei pot produce 67.000 de căței în doar șase ani. În șase ani, o pisică și puii ei pot produce 66.000 de pisoi.”, estimăm că fiecare sterilizare făcută în județul Neamț face o foarte mare diferență.

Prin intermediul acestui proiect, rezultatele așteptate sunt ca prevederile legale de sterilizare obligatorie a câinilor de rasă comună să fie respectate în anii următori și, prin aceasta, fenomenul abandonului puilor să se oprească.

De asemenea, prin activitatea „O zi în adăpost”, sunt așteptate îmbunătățiri considerable în ceea ce privește cazarea, îngrijirea și creșterea ratei de adopție din adăpostul public de câini fără stăpân din Piatra-Neamț.

Sterilizarea pisicilor este o activitate pe care nicio instituție sau alt ONG nu o face în județul Neamț în mod permanent, momentan, situația fiind una critică din cauza numărului mare de pisici fără stăpân. Prin campaniile de sterilizare a pisicilor cu și fără stăpân se așteaptă o reducere a numărului puilor abandonați, dar și o sensibilizare a legiuitorului pentru a implementa în România o legislație specifică pentru gestionarea pisicilor, momentan inexistentă.

În final, populația județului Neamț va fi mai educată și mai responsabilă în ceea ce privește obligațiile proprietarilor animalelor de companie, legislația în vigoare în domeniul protecției animalelor.

Viabilitatea proiectului

Activitățile din cadrul acestui proiect au un caracter permanent. Fondurile obținute vor fi direcționate pentru îndeplinirea scopului propus. Prin transparentizarea activităților, prin implicarea societății civile, a mass media, a instituțiilor statului, proiectul poate deveni un exemplu de bune practici la nivel național și poate continua pe o perioadă nedeterminată pentru combaterea fenomenelor negative ale înmulțirii necontrolate a animalelor de companie fără stăpân din Neamț.

Partenerii preconizați ai proiectului:

 • Adăposturi publice
 • Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Neamț
 • DSVSA Neamț
 • ONG-uri de protecția animalelor
 • Cabinete veterinare din Neamț
 • Unități de învățământ
 • Primării din Neamț
 • Consiliul Județean Neamț
 • Mass Media
 • Firme private

Buget

Activitățile propuse vor fi susținute din fonduri proprii provenite din donații, sponsorizări, redirecționări de 3,5% din impozitul anual, redirecționări de 20% din impozitul pe profit, dar și din atragerea de finanțări nerambursabile din fonduri publice, acorduri de asociere cu UAT-uri, dacă este cazul.

Proiect inițiat în 2021

Reprezentant legal

Președinte,

CLAUDIA FILIP

Proiect adițional – 2023

Construire adăpost pentru cazarea pisicilor

Asociația CLAUDIA Încă o șansă are în grijă zeci de pisici, multe dintre acestea fiind din categoria celor cu diverse probleme de sănătate, neadoptabile: invaliditate, boli cronice, amputați, orbi, bătrâni etc.

Din lipsă de fonduri, președintele Asociației, Claudia Filip, și-a pus la dispoziția pisicilor preluate în grijă propria locuință situată în municipiul Piatra-Neamț, pe strada G-ral Nicolae Dăscălescu.

Numărul acestor pisici a crescut semnificativ pe perioada anilor 2021-2022, motiv pentru care din 2023 Asociația și-a propus să strângă fondurile necesare pentru a monta pe terenul arondat locuinței din Piatra-Neamț (sau alt teren, dacă va fi cazul) o structură modulară tip tiny-house pentru cazarea pisicilor, un spațiu închis, cu ventilație, racordare la utilități și în care pisicile să poată avea condiții optime, iar locuința personală să fie degrevată de sarcina de cazare a acestora.

Bugetul estimat pentru acest proiect este de circa 10.000 euro. Aproximativ o treime din acest buget a fost strâns din donații, cu sprijinul persoanelor care consideră că proiectul merită sprijinit, însă mai e nevoie de o sumă considerabilă pentru a atinge scopul propus.

Pe parcursul anilor 2021-2022, Asociația a sterilizat peste 2600 de pisici. Cu toate acestea, o parte dintre ele nu au putut fi date spre adopție și au rămas în grija Claudiei Filip.

În momentul strângerii sumei necesare, se va putea achiziționa o casă modulară tip tiny-house, pentru care nu este necesară autorizație de construcție, cu o suprafață de aproximativ 15-20mp. Scopul permanent și exclusiv al acestei achiziții va fi acela de cazare a pisicilor aflate în grija Asociației.

Sursa finanțării: donații, sponsorizări, redirecționări de 3,5% din impozitul anual, redirecționări de 20% din impozitul pe profit.

Acest website folosește cookies pentru o experiență îmbunătățită a utilizatorilor pe pagină. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate